Irodalom

Az alábbiakban a könyv megírásához felhasznált szakirodalom olvasható az ÖkoBal-blog tematikájához igazítva.


Környezeti és társadalmi igazságosság:

Agyeman, Julian – Bullard, Robert D. – Evans, Bob (2003): Joined-up thinking: bringing together sustainability, environmental justice, and equity. In: Agyeman, J. – Bullard, Robert D. – Evans, Bob (szerk.) (2003): Just sustainabilities: development in an unequal world. Cambridge, MA, MIT Press, 1–18.
Agyeman, Julian (szerk.) (2010): Speaking for ourselves: environmental justice in Canada. Seattle, WA: University of Washington Press.
Antal Attila (2014): Környezet, igazság, alkotmány. Népszava, Szép Szó 2014. augusztus 23.
Beckerman, Wilfred – Pasek, Joanna (2001): Justice, Posterity and the Environment. New York, Oxford University Press.
Benton, Ted (szerk.) (1993): Natural Relations: Ecology, Animal Rights and Social Justice. London, Verso.
Bullard, Robert – Wright, Beverly (szerk.) (2009): Race, place, and environmental justice after Hurricane Katrina. Boulder, CO, Westview Press.
Gál Róbert Iván – Gulyás Attila – Medgyesi Márton (2011): Intergenerációs alkotmány. TÁRKI Zrt. – Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács Műhelytanulmányok – No. 5.
Hajdu Gábor et al. (2010) (szerk.): Környezeti igazságosság Magyarországon. Védegylet.
Mohai, Paul – Pellow, David N. – Timmons, Roberts (2009): Environmental justice. Annual Review of Environment and Resources, 34, 405–430.
Novotny, Patrick (2000): Where we live, work and play: The Environmental Justice Movement and the Struggle for a New Environmentalism. Westport, CT, Praeger.
Page, Edward (2006): Climate Change, Justice and Future Generations. Cheltenham, Edward Elgar.
Schlosberg, David (2003): The justice of environmental justice: reconciling equity, recognition, and participation in a political movement. In: de-Shalit, Avner – Light, Andrew (szerk.) (2003): Moral and political reasoning in environmental practice. Cambridge, MA, MIT Press, 77–106.
Schlosberg, David (2004): Reconceiving environmental justice: global movements and political theories. Environmental Politics, 13 (3), 517–540.
Schlosberg, David (2007): Defining environmental justice. Oxford, Oxford University Press.
Schlosberg, David (2013): Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. Environmental Politics, 22:1, 37–55.
Sze, Julie – London, Jonathan K. (2008): Environmental justice at the crossroads. Sociological Compass, 2 (4), 1331–1354.
Walker, Gordon (2009): Globalizing environmental justice. Global Social Policy, 9 (3), 355–382.


Környezeti demokrácia:

Antal Attila (2009): A környezeti demokrácia elmélete és gyakorlata. Politikatudományi Szemle, 4. 82–101.
Antal Attila (2010a): A környezeti demokrácia Magyarországon – Alkotmányos alapok. Közjogi Szemle 3. 46–51.
Antal Attila (2011): Az új Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája. Közjogi Szemle 4. 43–51.
Antal Attila (2012): A jövő nemzedékek érdekei az Alaptörvényben. In: Verebélyi Imre (2012): Az állam és a jog alapvető értékei a változó világban. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának konferenciakötete, Győr 13–21.
Antal Attila (2013a): Az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának vakfoltjai. In: Drinóczi Tímea – Jakab András (2013) (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. Pázmány Press. Budapest–Pécs. 13–29.
Mason, Michel (1999): Environmental Democracy. London, Earthscan.


Környezetpolitika:

Antal Attila (2010b): Környezetpolitika a pártprogramokban. In: Glied Viktor – Nagy Roland (2010) (szerk.): Függésben. Kényszerpályán a jövő. Pécs, Publikon Kiadó. 43–74.
Garner, Robert (2011): Environmental Politics. The Age of Climate Change. Basingstoke – New York, Palgrave Macmillan.
Koloszár Miklós (2002): A környezetvédelem 10 éve Magyarországon (1990–2000). Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai.
Rakonczay Zoltán (2009): A természetvédelem története Magyarországon. Budapest, Mezőgazda Kiadó.
Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University – Center for International Earth Science Information Network, Columbia University (2012): EPI 2012. Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index.
Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University – Center for International Earth Science Information Network, Columbia University (2014): 2014 Environmental Performance Index. Full Report andAnalysis.


Környezetvédelem és demokrácia:

Antal Attila (2013b): A demokrácia, a kormányzás és a környezet minőségének összefüggései. In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae TOMUS XLIX. ANNUS 2012. 185–217.
Barret, Scott – Graddy, Kathryn (2000): Freedom, growth and the environment. Environment and Development Economics 5: 433–456.
Caney, Simon (2008): Human rights, climate change and discounting. Environmental Politics, 17 (4) 536–555.
Fotopoulos, Takis (1997): Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need for a New Liberatory Project. London, Cassell.
Midlarsky, Manus I. (1998): Democracy and Environment: An Empirical Assessment. Journal of Peace Research, Vol. 35, No. 3, Special Issue on Environmental Conflict (May, 1998), 341–361.
Payne, Rodger A. (1995): Freedom and the Environment. Journal of Democracy 6 (3), 41–55.
Scruggs, Lyle – Rivera, Claudio (2008): Political regimes, democratic institutions and environmental sustainability: A cross-national analysis. A tanulmány az International Studies Assotiation éves találkozóján (49th Annual Convention, Bidging Multiple Divides, San Francisco), 2008. március 26-án került bemutatásra.
Ward, Hugh (2008): Liberal democracy and sustainability. Environmental Politics, 17:3, 386–409.
Wissenburg, Marcel ([2006] 2009): Liberalizmus. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 238–253. Eredeti megjelenés: Dobson, Andrew – Eckersley, Robyn (szerk.) (2006): Political Theory and the Ecological Challenge. 20–34.


Ökológiai baloldal:

Bahro, Rudolf (1982) Socialism and Survival. London: Heretic Books.
Bahro, Rudolf (1984): From Red to Green. In: From Red to Green. London, Verso.
Benton, Ted (1989): Marxism and natural limits: an ecological critique and reconstruction. New Left Review No. 178. 51–86.
Benton, Ted (1996): The Greening of Marxism. New York, Guilford Press.
Bookchin, Murray (1982): The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Palo Alto, Chesire.
Bookchin, Murray (1990): Ecologizing the dialectic. In: Clark, John P. (szerk.) (1990): Renewing the Earth: The Promise of Social Ecology. London, Green Print 202–219.
Bookchin, Murray (1995): Communalism: the democratic dimension of anarchism. Democracy and Nature, Vol 3., No 2. 1–17.
Callaghan, John (2000): Environmental Politics, the New Left and the New Social Democracy. The Political Quarterly 71 (3). 300–308.
Deleage, Jean-Paul (1989): Eco-Marxist critique of political ecology. Capitalism, Nature, Socialism, 3, 15–31.
Dickens, Peter (1992): Society and Nature: Towards a Green Social Theory. New York, Harvester Wheatsheaf.
Dickens, Peter (2002): A Green Marxism? Labor Processes, Alienation, and the Division of Labor. In: Dunlap, Riley E. – Buttel, Frederick H. – Dickens, Peter – Gijswijt, August (szerk.): Sociological Theory and the Environment. Classical Foundations, Contemporary Insights. Lanham – Boulder, New York – Oxford, Rowman and Littlefield. 51–72.
Giddens, Anthony (2009): The Politics of Climate Change. Cambridge – Malden, Polity Press.
Gimenez, Martha E. (2000): Does Ecology Need Marx? Organization & Environment, Vol. 13, No. 3. 292–304.
Gorz, André (1980): Ecology as Politics. Black Rose Books Ltd.
Habermas, Jürgen (1984): The Theory of Communicative Action. I: Reason and the Rationalization of Society. Boston, MA, Beacon.
Habermas, Jürgen (1987): The Theory of Communicative Action. II: Lifeworld and System. Boston, MA, Beacon.
Harvey, David (1993): The nature of environment: the dialectics of social and environmental change. The Socialist Register, Vol. 29.
Harvey, David [(1996) 2009]: A társadalmi és környezeti változások dialektikája. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 151–186.
Kropotkin, Pjotr (1899): Fields, Factories and Workshops Tomorrow. London, Freedom Press.
Kropotkin, Pjotr (1902): Mutual Aid. London, Freedom Press.
Löwy, Michael (2005): What Is Ecosocialism? Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 16. No. 2. 15–24.
Löwy, Michael (2006): Eco-socialism and democratic planning. In: Panitch, Leo – Leys, Colin (szerk.) (2006): Coming to Terms with Nature: Socialist Register 2007. Frenwood Publishing, Halifax.
Martell, Luke (1994): Ecology and Society. Cambridge, Polity Press.
Martinez-Alier, Huan [(2002) 2009]: Irányzatok a környezeti mozgalomban. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 27–45. Eredeti megjelenés: Martinez-Alier, Huan (2002): Currents of Environmentalism. In: The Environmentalism of the Poor. Cheltenham, Edward Elgar. 1–25.
Martinez-Allier, Joan (1990) Ecological Economics: Energy, Environment and Society. Oxford, Blackwell.
Marx, Karl ([1867] 1955): A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. I. kötet. Budapest, Szikra.
Mellor, Mary (2006): Socialism. In: Dobson, Andrew – Eckersley, Robyn (szerk.) (2006): Political Theory and the Ecological Challenge. 35–50.
Miliband, Ralph (1994): The plausibility of socialism. New Left Review, 206 (July/August).
Nozick, Robert (1974): Anarchy, State, and Utopia. New York, Basic Books.
O’Connor, James (1988): Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction. Capitalism, Nature, Socialism, Fall, 1988. 11–38.
O’Connor, James (1991): Socialism and ecology. In: Conference Papers by James O’Connor, Santa Cruz: Capitalism, Nature, Socialism/Centre for Ecological Socialism Pamphlet No. 1, 29–40.
O’Connor, James (1996): The second contradiction of capitalism. In: Benton, Ted (szerk.) (1993): Natural Relations: Ecology, Animal Rights and Social Justice. London, Verso.
O’Connor, James (1997): Natural Causes: Essays in Ecological Marxism. New York, Guilford Publishers.
Parsons, Howard L. (1977): Marx and Engels on Ecology. London, Greenwood.
Pepper, David (1993a): Anthropocentrism, humanism and eco-socialism: a blueprint for the survival of ecological polities. Environmental Politics, 2 (3), 428–452.
Pepper, David (1993b): Eco-Socialism: From Deep Ecology to Social Justice. London – New York, Routledge.
Plumwood, Val ([1993] 2009): Feminizmus – ökofeminizmus. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 187–215.
Ryle, Martin (1988): Ecology and Socialism. London, Radius.
Standing, Guy (2011): The Precariat. The New Dangerous Class. London – New York, Bloomsbury Academic.
Standing, Guy (2012): Prekariátus. Lakosokból állampolgárok? Fordulat, 2012/3. 28–51.
Vaillancourt, J.-G. (1992): Marxism and ecology: more Benedictine than Franciscan. Capitalism, Nature, Socialism, 3 (1), 19–35.
Weston, Joe (szerk.) (1986): Red and Green. London, Pluto.
Wollstonecraft, Mary (1982): A Vindication of The Rights of Women. London, Dent.


Környezeti kormányzás:

Biermann, Frank – Betsill, Michele M. – Gupta, Joyeeta (2009): Earth system governance: people, places and the planet. Science and implementation plan of the earth system governance project, ESG Report No. 1. Bonn, IHDP: The Earth System Governance Project.
Boda Zsolt (2004): Globális ökopolitika. Helikon Kiadó.
Jávor Benedek – Németh Krisztina (2008): Reformok,megszorítások, és a környezetvédelem hatósági rendszerex. Politikatudományi Szemle, 3. 35–60.
Kaufmann, Daniel – Kraay, Aart – Mastruzzi, Massimo (2010): The WorldwideGovernance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
Lemos, M. C. – Agrawal A. (2006): Environmental governance. Annual Review of Environment and Resources 31, 297–325.
Paavola, Jouni (2007): Institutions and environmental governance: a reconceptualization. Ecological Economics 63 (1), 93–103.


Közvetlen, deliberatív, részvételi demokrácia:

Bohman, J. (1997): Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. MIT University Press.
Budge, Ian (1996): The new challenge of direct democracy. Cambridge, Polity Press.
Budge, Ian (2000): Deliberative Democracy versus Direct Democrac – plus political parties. In: Saward, Michael (szerk.) (2000): Democratic Innovation: Deliberation, Representation & Association. London, Routledge. 195–212.
Elster, J. (1998): Deliberative Democracy. Cambridge, UK, Cambridge University Press.
Pateman, Carol (1970): Participation and democratic theory. Cambridge, Camb–Typotex.
Sólyom László (1986): A társadalom részvétele a környezetvédelemben. Medvetánc, 1985/4–1986/1, 217–242.
Szabó Máté (szerk.) (1999): Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon (1988-1998). Villányi úti könyvek.


Ökológia, ökopolitika, ökoetika:

Bramwell, Anna (1989): Ecology in the Twentieth Century. New Haven, Yale University Press.
Carson, Rachel (1995): Néma tavasz. Budapest, Katalizátor Iroda.
Dobson, Andrew (2007): Green Political Thought. London – New York, Routledge.
Dobson, Andrew ([1998] 2009): Stratégiák a zöld változásért. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 600–620. Eredeti megjelenés: Dobson, Andrew (1998): Strategies for Green Change. In: Dryzek, John S. – David, Schlosberg (szerk.): Debating the Earth: The Environmental Politics Reader. Oxford, Oxford University Press, 539–556.
Dobson, Andrew – Eckersley, Robyn (szerk.) (2006): Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge, UK, Cambridge University Press.
Dryzek, John S. ([1996] 2009): Politikai és ökológiai kommunikáció. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 581–599. Eredeti megjelenés: Dryzek, John S. (1996): Political and Ecological Communication. In: Freya, Mathews (szerk.): Ecology and Democracy. London, Frank Cass, 13–30.
Eckersley, Robyn (1992): Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach. London, UCL Press.
Ehrlich, Paul R. (1968): The Population Bomb. Sierra Club/Ballantine Books.
Elliott, Lorraine (2004): The Global Politics of the Environment. Basingstoke, Macmillan.
Hardin, Garrett (1968): The Tragedy ofCommons. Science, 162 (13) 1243–1248.
Hardin, Garrett (1977): Living on a Lifeboat. In: Hardin, Garrett – Baden, J. (szerk.) (1977): Managing the Commons. San Francisco, Freeman.
Hay, P. R. (1988): Ecological values and western political traditions: From anarchism and fascism. Politics, 8 (2) 22–29.
Jávor Benedek (2001): Aldo Leopold és aleopoldi etika. Cédrus, április.
Lányi András (2012): Az ökológia mintpolitikai filozófia. Politikatudományi Szemle, 1. 105–130.
Lányi András – Jávor Benedek (szerk.) (2005): Környezet és etika. Budapest, L’Harmattan.
Lovelock, James (1979): Gaia. Oxford – New York, Oxford University Press.
Lukács András – Pavics Lázár – Kiss Károly (2008): Az államháztartás ökoszociális reformja. Levegő Munkacsoport, Budapest.
Meadowcroft, James [(2001) 2009]: Zöld politikai perspektívák a huszonegyedik század hajnalán. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. 331–352. Eredeti megjelenés: Meadowcroft, James (2001): Green Political Perspectives in the Dawn of the Twentyforst Century. In Freeden, Michael (szerk.): Reassessing Political Ideologies: The durability of dissent. London. Routledge, 175–192.
Meadows, Donella H. et al. (1972): The Limits to Growth. New York, Basic Books.
Ophuls, William (1976): Ecology and the Politics of Scarcity. San Francisco, Freeman.
Porritt, Jonathon – Winner, Nicholas (1988) The Coming of the Greens. London, Fontana.
Redclift, Michael (1987): Sustainable Development. London, Routledge.
Roszak, Theodore (1970): The Making of a Counter Culture. London, Faber.
Roszak, Theodore (1979): Person/Planet. London, Gollancz.
Sale, Kirkpatrick (2000): Dwellers in the Land: The Bioregional Vision. Athens – London, The University of Georgia Press.
Scheiring Gábor – Jávor Benedek (szerk.) (2009): Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan.
Vincent, Andrew ([1992] 2009): Ökologizmus. In: Scheiring–Jávor (szerk.) (2009): 257–297. Eredeti megjelenés: Vincent, Andrew (1992): Modern Political Ideologies. Oxford, Blackwell. 208–237.
White, Lynn ([1967] 2005): Ökológiai válságunk történeti gyökerei. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.) (2005): Környezet és etika. Budapest, L’Harmattan.
Williams, Raymond (1986): Towards 2000. Harmondsworth, Pelican.


Környezetvédelem és az egyházak:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése