A könyv

Összefoglaló:

Korunk ökológiai válsága alaposan átalakítja mindennapjainkat, s azon keresztül mindennapi gondolkodásunkat is. Ami fontos volt a múltban mára elenyészett, s olyan új dolgok tágítják horizontunkat, amire tegnap még csak gondolni sem mertünk. Ez a paradigmatikus fordulat bizony hatással volt a politikai ideológiák világára is. Mindezt leginkább az ökológiai politika fejezi ki, amely önálló politikai filozófiává és ideológiává vált, átalakította azt a módot, ahogyan a demokráciáról gondolkodunk, mindezek nyomán pedig jelentős hatást gyakorolt a klasszikus ideológiákra (liberalizmus, szociáldemokrácia és konzervativizmus), és jelentős kihívást is intézett feléjük. Jelen kötet arra vállalkozik, hogy (1) bemutassa az ökológiai politika kialakulását és önálló ideológiává érését; (2) megvizsgálja a hatását a demokráciára és a klasszikus ideológiákra, amelyek olykor „gyomorrontást” kapnak a közélet zöldülésétől, máskor pedig példaértékűen tudnak az ökológiai irányzatokkal együttműködni; (3) tüzetesebben megvizsgálja a baloldal és az ökológia ellentmondásoktól sem mentes viszonyát olyan irányzatokat segítségül hívva, mint a ökoszocializmus, az ökoanarchizmus és az ökofeminizmus, továbbá bemutatja a rendszerváltás utáni magyar (kormányzó és nem kormányzó) baloldal környezetpolitikáját. A kötet egyik fő állítása az, hogy az ökológiai politika korántsem üresíti ki vagy foglalja el erőszakosan a nagy ideológiákat, hanem éppenséggel a 21. századba „teleportálja” őket, másrészt pedig a baloldal tudott a leginkább együttműködni a bolygó megmentését célként kitűző ökopolitikával, s lehetséges egy ökológiai keretbe ágyazott baloldali környezetpolitika kialakítása. Éppen ezért a kötet utolsó részében a szerző – a diskurzus kialakításának szándékától vezérelve – vitapontokba szedve felvázolja a baloldal által potenciálisan követendő, önálló, az ökopolitika felé nyitott környezetpolitika alapjait.


Ár: 1990 Forint

ISBN: 978 963 236 911 2

Oldalszám: 232 oldal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése